Turtid

Tur er bra – Tid er bra.

Turtid er en fin tid!

Turtid er en tid fylt av forventninger, planlegging og opplevelser.

På disse sidene vil vi prøve å formidle hvordan vi har det på tur, og kanskje gi noen tips til deg som også ønsker å oppleve turtid.